Thông tin chi tiết:
Nguyễn Kim Anh
Họ và tên Nguyễn Kim Anh
Ngày tháng năm sinh 17/10/1995
Giới tính Nữ
Chức vụ Bí thư Đoàn
Thuộc về bộ phận Đoàn Đội
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

nguyenhonghak63c@gmail.com