Thông tin chi tiết:
Phạm Anh Dũng
Họ và tên Phạm Anh Dũng
Ngày tháng năm sinh 15/10/1998
Giới tính Nam
Chức vụ Tổng Phụ Trách
Thuộc về bộ phận Đoàn Đội
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

anhthu17071997@gmail.com