A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRƯỜNG THCS ĐẠI KIM - VINH DANH HỌC SINH ĐẠT KẾT QUẢ CAO KÌ THI VÀO 10 - THPT NĂM HỌC 2021-2022

🌼VINH DANH HỌC SINH ĐẠT KẾT QUẢ CAO KÌ THI VÀO 10 - THPT🌼

🌸NĂM HỌC 2021-2022🌸

☘️Nhà trường và thầy cô tự hào về các em. Chúc các em luôn tự tin và tỏa sáng ở ngôi trường mới☘️.

  🌻Tạm biệt 2k6! Mãi mãi yêu thương!🌻

 

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'TRƯỜNG THCS ĐẠI KIM CHÚC MỪNG EM Nguyễn Phú Thái 9A3 THI ĐỖ VÀO LỚP 10 CHUYÊN TIN THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐHQG HÀ NỘI; THPT CHUYÊN HÀ AMSTERDAM TỐNG ĐIỂM XẾT TUYỄN THPT CÔNG LẬP: 54,7 NĂM HỌC 2021-2022'Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang đứng và văn bản cho biết 'CHÂM TRƯỜNG THCS ĐẠI KIM CHÚC MỪNG EM Nguyễn Cung Thành 9A3 THI ĐỖ VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐHQG HÀ NỘI; THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI; THPT CHUYÊN HÀ NỘI -AMSTERDA NĂM HỌC 2021-2022'Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'TRƯƠNGTH ta TRƯỜNG THCS ĐẠI KIM CHÚC MỪNG EM Hoàng Đức Trung -9a3 THI ĐỖ VÀO LỚP 10 CHUYÊN LÝ THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐHQG HÀ NỘI; THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI; THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ; THPT KIM LIÊN NĂM HỌC 2021-2022 BÀNG TỘT NGHIỆP'Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'TRƯỜNG THCS ĐẠI KIM CHÚC MỪNG EM Nguyễn Hoàng Anh- 9a3 THI ĐỖ VÀO LỚP 10 CHUYÊN ANH THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ- ĐHQG HÀ NỘI; THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC 2021-2022 NGHIỆP'Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'BA TRƯỜNG THCS ĐẠI KIM CHÚC MỪNG EM Nguyễn Hồ“ng Ánh 9a3 THI ĐỖ VÀO LỚP 10 CHUYÊN ANH THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ- ĐHQG HÀ NỘI; THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ; THPT NHÂN CHÍNH NĂM HỌC 2021-2022'Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'NGTHCS TRƯỜNG THCS ĐẠI KIM CHÚC MỪNG EM Hoàng Nhật Nam -9a3 THI ĐỒ VÀO LỚP 10 CHUYÊN SINH THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐHQG HÀ NỘI NĂM HỌC 2021-2022'Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'TRƯỜNG THCS ĐẠI KIM CHÚC MỪNG EM Trương Hữu Việt Anh -9a3 THI ĐỖ VÀO LỚP 10 CHUYÊN TIN THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ; THPT KIM LIÊN NĂM HỌC 2021-2022 t BÀNG NGH NGHIỆP'Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'CHÂM BALK TRƯỜNG THCS ĐẠI KIM CHÚC MỪNG EM Bùi Đỗ Tiến Đức- 9A3 THI ĐỖ VÀO LỚP 10 CHUYÊN ANH THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI; THPT KIM LIÊN NĂM HỌC 2021-2022 TỐNG ĐIỂM XÉT TUYỄN: 54,6 Văn: 8,5; Toán: 9,5; Ngoại ngữ: 9,6; Láịch sử: 9'Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'K TRƯỜNG THCS ĐẠI KIM CHÚC MỪNG EM Nguyễn Gia Bách -9a3 THI ĐỖ VÀO LỚP 10 CHUYÊN HÃA THPT CHUYÊN SƠN TÂY NĂM HỌC 2021-2022 BÀNG NGHIỆP'Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'TRƯƠNGTHCS t0 TRƯỜNG THCS ĐAI KIM CHÚC MỪNG EM Nguyễn Huy Thái 9A4 THI ĐỖ VÀOLỚP VÀO 10 CHUYÊN HäA THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐHQG HÀ NỘI NĂM HỌC 2021-2022'Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'DAL RƯƠNGTHCS S0 TRƯỜNG THCS ĐẠI KIM CHÚC MỪNG EM Vũ Uyên Nhi 9A4 THI ĐỖ VÀO LỚP 10 CHUYÊN TIN THPT CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐHQG HÀ NỘI NĂM HỌC 2021-2022'Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, hoa và văn bản cho biết 'TRƯƠNG TRƯỜNG THCS ĐẠI KIM CHÚC MỪNG EM Nguyễn Thanh Hà 9A3 THỦ KHOA ĐẦU VÀO THPT KHƯƠNG ĐÌNH NĂM HỌC 2021-2022 TÔNG ĐIỂM XẾT TUYỄN: 55,7 Văn: 8,75; Toán: 9,25; Ngoại ngữ: 9,7; Lịch sử: 10.0'Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'B t TRƯỜNG THCS ĐAI KIM CHÚC MỪNG EM Trần Thị Thanh Nhàn 9A3 ĐẠT KẾT QUẢ CAO KÌ THI VÀO 10 THPT NĂM HỌC 2021-2022 TỐNG ĐIỂM XÉTTUYÊN: 54,2 Văn: 8,25; Toán: 9; Ngoại ngữ: 9,7; Láịch sử: 10.0'Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'Ư TRƯỜNG THCS ĐẠI KIM CHÚC MỪNG EM Bùi Nguyễn Thảo My- 9A3 ĐẠT KẾT QUẢ CAO KÌ THI VÀO 10 THPT NĂM HỌC 2021-2022 TỐNG ĐIỂM XẾT TUYỀN: 54,75 Văn: 8,5; Toán: 9,25; Ngoại ngữ: 9,6; Lịch sử: 9,65'Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'TRUN S TRƯỜNG THCS ĐẠI KIM CHÚC MỪNG EM Lê Nguyễn Bảo Ngọc 9A3 CHUYÊN VĂN THPT CHUYÊN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HỆ CẬN CHUYÊN- ĐHQG HÀ NỘI NĂM HỌC 2021-2022'Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'CHÂM TRƯỜNGTH t TRƯỜNG THCS ĐẠI KIM CHÚC MỪNG EM Nguyễn Thị Ngọc Mỹ- -9A4 ĐẠT KẾT QUẢ CAO KÌ THI VÀO 10 THPT NĂM HỌC 2021-2022 TÔNG ĐIỂM XÉT TUYỀN: 54,35 Văn: 9; Toán: 9,25; Ngoại ngữ: 8,2; Láịch sử: 9,65'Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'CHÂM ƯNG t TRƯỜNG THCS ĐẠI KIM CHÚC MỪNG EM Trương Ngọc Châu Anh -9A4 ĐẠT KẾT QUẢ CAO KÌ THI VÀO 10- THPT NĂM HỌC 2021-2022 TỔNG ĐIỂM XÉT TUYỀN: 54,95 Văn: 8,5; Toán: 9,5; Ngoại ngữ: 9,3; Lịch sử: 9,65'Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'TRƯƠNG t TRƯỜNG THCS ĐẠI KIM CHÚC MỪNG EM Vũ Đình Trọng -9a4 ĐẠT KẾT QUẢ CAO KÌ THI VÀO 10 THPT NĂM HỌC 2021-2022 TÔNG ĐIỂM XÉT TUYỄN 54,7 Văn: 8; Toán: 9,5; Ngoại ngữ: 9,1; Láịch sử: 10.0 BẰNG TỐT NGHIỆP'Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'CHÂM T t TRƯỜNG THCS ĐẠI KIM CHÚC MỪNG EM Nguyễn Tiến Khang 9A4 ĐẠT KẾT QUẢ CAO KÌ THI VÀO 10 THPT NĂM HỌC 2021-2022 ANGTÓTNGHIỆP NGHIỆP TỔNG ĐIỄM XẾT TUYỄN: 54,15 Văn: 8,5; Toán: 9,25; Ngoại ngữ: 10.0; Lịch sử: 9,65'Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết '.Nguyên TRƯỜNG THCS ĐẠI KIM CHÚC MỪNG CÁC EM ĐẠT KẾT QUÁ CAO MÔN NGỮ VĂN Trương Ngọc Châu Anh- 9A4: 3.Nguyễ…n Thanh Hằng 9A4: 8.25 Thanh 9A6: Nguyên Minh Đức- Trang 57. 9A4: 8.25 Đình Trọng- 9A4: Minh Khuê 9A5: .75 8.25 20 Cung Hoàng 9A3: Phạm Thái 9A3: Trịnh 9A6:8 Thu Minh 9A6:8 22. Trần Khánh Linh 9A3: 9A3: 9A3:8 24. Trần 9A4: 8.18 Thanh Nhàn 9A3: Đồng Minh Chung- 9A4:8 Đinh Trần Phương 9A3: Cung 9A2:8 Khoa 9A4: Tiến 9A4: Trang 9A4: 9A4: 28. Ngọc 9A4:8 Anh 9A2: Khánh An 9A3: Minh Thu 9A4:8 Trang 9A4:'Không có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về văn bảnCó thể là hình ảnh về văn bảnKhông có mô tả ảnh.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 291
Tháng 08 : 75.619
Năm 2022 : 223.098