Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Đại Kim

Km Số 2 - Đường Kim Giang - Phường Đại Kim
02438551796
c2daikim-hm@hanoiedu.vn