Trường THCS Đại Kim tổ chức tổng kết năm học 2019 - 2020