Bài giảng môn vật lý Lớp 8 29 4 2020 Tiết 26 Ôn tập

UBND QUẬN HOÀNG MAI

TRƯỜNG THCS ĐẠI KIM

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN TẬP KIỂM TRA 45 PHÚT HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2019 – 2020

MÔN : Vật lý                       KHỐI: 8

I.Lý thuyết:

1. Nêu khái niệm và công thức tính công, công suất, định luật bảo toàn công, công thức tính hiệu suất máy cơ đơn giản.

2. Thế nào là cơ năng, động năng và thế năng? Nêu các dạng thế năng và đặc điểm của từng dạng thế năng? Động năng và thế năng phụ thuộc vào yếu tố nào?

3.  Nêu cấu tạo các chất? Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên? Sự chuyển động của phân tử, nguyên tử phụ thuộc yếu tố nào?

4. Nhiệt năng, nhiệt lượng là gì? Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng? Cho ví dụ.

5. Có mấy hình thức truyền nhiệt chủ yếu? Đó là những hình thức nào?

II. Bài tập. Ôn tập các dạng:

Dạng 1: Bài toán tính công, công suất.

Dạng 2: Giải thích các hiện tượng.

Dạng 3: Bài toán tính hiệu suất.

III. Một số bài tập ví dụ minh họa trong video bài giảng:

IV. Một số bài tập tự làm:

BT1: a)Hãy giải thích tại sao mặc dù buộc thật chặt quả bóng bay làm bằng cao su đã được thổi căng tròn, nhưng sau vài giờ quả bóng lại xẹp?

           b) Giải thích hiện tượng khi bỏ vài hạt thuốc tím vào cốc nước, lúc sau ta thấy toàn bộ nước trong cốc có màu tím. Để hiện tượng này xảy ra nhanh hơn ta phải làm như thế nào?

BT2:Một con ngựa kéo một cái xe với lực không đổi 1200N đi được 6000m trong 2400s. Tính công và công suất của con ngựa?

BT3:Khi đưa một vật lên sàn ô tô cao 1,5 người ta dùng tấm ván dài 3m, người này phải thực hiện một  công là 2,4kJ trong thời gian 20 giây. Hãy tính

            a) Khối lượng của vật.

            b) Công suất của người đó.

BT4:Bạn Nam kéo một gàu nước từ dưới giếng sâu 5m lên trên phải dùng một lực là 120N trong thời gian 30 giây. Tính công và công suất của bạn Nam.

BT5: Một người dùng ròng rọc động để nâng một vật nặng 35 kg lên cao 3m với công suất bằng 500W. Tính

            a) Công mà người đó thực hiện trong 25 giây

            b) Hiệu suất của ròng rọc động.