Hóa 9. Tiết 48,49 - Chủ đề Dầu mỏ ..ngày 28.4.2020

Hóa 9. Tiết 48,49 - Chủ đề Dầu mỏ ..ngày 28.4.2020

Tiết 48 + 49: Chủ đề: DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN. NHIÊN LIỆUI/ Dầu mỏ:1, Tính chất vật lí:  Dầu mỏ là chất lỏng sánh, màu nâu đen, không tan trong nước và nhẹ hơn nước. 2. Trạng thái tự nhiên, thành phần của dầu mỏDầu mỏ tập trung thành những vùng lớn ở sâu trong lòng đất, tạo thành mỏ dầu. Mỏ dầu ...