Năm học 2019 - 2020, trường THCS Đại Kim cần tuyển 01 nhân viên phụ trách công nghệ thông tin và 10 giáo viên dạy hợp đồng các môn: Sinh học, KTCN, KTNN, Lịch sử, Địa lý, Âm nhạc. Giáo viên nào có nhu cầu, nộp hồ sơ tại văn phòng nhà trường trong giờ hành chính từ ngày 22/7 - 26/7/2019. Trân trọng thông báo!