Văn phòng nhà trường hiện đã nhận được 7 hồ sơ đăng kí dạy hợp đồng tại trường. Đề nghị các đồng chí đã nộp hồ sơ có mặt tại trường vào hồi 8h ngày 29.7.2019 để nhận lịch thẩm chuyên môn và phân công chuyên môn năm học 2019 - 2020